Home
Burma - Towns, Cities & Localities in the Database
Where a name is listed more than once, this indicates locations with the same name, or a locality plus another/other administrative or boundary areas; in these circumstances data is available for each area.


Akyab (Rakhine), Allanmyo (Magway), Arakan (Rakhine), Ayeyarwady, Bago (Bago), Bago, Banmo (Kachin), Bogale (Ayeyarwady), Chauk (Magway), Chin, Dawei (Tanintharyi), Falam (Chin), Henzada (Ayeyarwady), Kachin, Kalay (Sagaing), Kanbe (Rangun), Katha (Sagaing), Kayah, Kayan (Rangun), Kayin, Keng Tung (Shan), Kyaikkami (Mon), Kyaiklat (Ayeyarwady), Kyaikto (Mon), Kyaukse (Mandalay), Labutta (Ayeyarwady), Lashio (Shan), Letpadan (Bago), Loikaw (Kayah), Magway (Magway), Magway, Mandalay (Mandalay), Mandalay, Martaban (Mon), Maubin (Ayeyarwady), Mawlaik (Sagaing), Mawlamyine (Mon), Maymyo (Mandalay), Meiktila (Mandalay), Mergui (Tanintharyi), Minbu (Magway), Mogok (Mandalay), Mon, Monywa (Sagaing), Moulmeingyun (Ayeyarwady), Mudon (Mon), Myanaung (Ayeyarwady), Myingyan (Mandalay), Myitkyina (Kachin), Nyaunglebin (Bago), Pakokku (Magway), Pathein (Ayeyarwady), Paungde (Bago), Pyapon (Ayeyarwady), Pyay (Bago), Pyinmana (Mandalay), Pyu (Bago), Rakhine, Rangoon (Rangun), Rangoon, Sagaing (Sagaing), Sagaing, Shan, Shwebo (Sagaing), Syriam (Rangun), Tanintharyi, Taungdwingyi (Magway), Taunggyi (Shan), Thanatpin (Bago), Tharrawaddy (Bago), Thaton (Mon), Thayetmyo (Magway), Thongwa (Rangun), Toungoo (Bago), Twante (Rangun), Wakema (Ayeyarwady), Yamethin (Mandalay), Yandoon (Ayeyarwady), Ye (Ayeyarwady), Yenangyaung (Magway), et al.


Home