Home
Maldives - Towns, Cities & Localities in the Database
Where a name is listed more than once, this indicates locations with the same name, or a locality plus another/other administrative or boundary areas; in these circumstances data is available for each area.


Agolhitheemu (Raa), Alif Alif, Alif Dhaal, Alifushi (Raa), Baa, Baarah (Haa Alif), Badidhoo (Dhaal), Berinmadhoo (Haa Alif), Biledhdhoo (Faaf), Bilehffahi (Shaviyani), Bodufolhudhoo (Alif Alif), Buruni (Thaa), Dhaal, Dhaandhoo (Gaaf Alif), Dhabidhoo (Laam), Dhagethi (Alif Dhaal), Dharaboodhoo (Faaf), Dharavandhoo (Baa), Dhevvadhoo (Gaaf Alif), Dhidhdhoo (Alif Dhaal), Dhidhdhoo (Haa Alif), Dhiffushi (Kaaf), Dhiggaru (Miim), Dhigurah (Alif Dhaal), Dhiyadhoo (Gaaf Alif), Dhiyamigili (Thaa), Dhonfanu (Baa), Eydhafushi (Baa), Faaf, Fainu (Raa), Fares (Gaaf Dhaal), Faridhoo (Haa Dhaal), Feeali (Faaf), Feevah (Shaviyani), Fehendhoo (Baa), Felidhoo (Vaav), Fenfushi (Alif Dhaal), Feridhoo (Alif Alif), Feydhoo (Shaviyani), Feydhoo (Siin), Filladhoo (Haa Alif), Finey (Haa Dhaal), Firubaidhoo (Shaviyani), Fiyoari (Gaaf Dhaal), Foakaidhoo (Shaviyani), Fodhdhoo (Nuun), Fonadhoo (Laam), Fulhadhoo (Baa), Fulidhoo (Vaav), Funadhoo (Shaviyani), Fuvammulah (Ghaviyani), Gaadhiffushi (Thaa), Gaadhoo (Laam), Gaaf Alif, Gaaf Dhaal, Gaafaru (Kaaf), Gadhdhoo (Gaaf Dhaal), Gamu (Laam), Gemanafushi (Gaaf Alif), Gemendhoo (Dhaal), Ghaviyani, Goidhoo (Baa), Goidhoo (Shaviyani), Gulhi (Kaaf), Guraidhoo (Thaa), Guraidhoo (Kaaf), Haa Alif, Haa Dhaal, Hangnameedhoo (Alif Dhaal), Hanimaadhoo (Haa Dhaal), Hathifushi (Haa Alif), Hebadhoo (Nuun), Himandhoo (Alif Alif), Himmafushi (Kaaf), Hinnavaru (Lhaviyani), Hirilandhoo (Thaa), Hirimaradhoo (Haa Dhaal), Hithaadhoo (Baa), Hithadhoo (Siin), Hithadhoo (Laam), Hoadedhdhoo (Gaaf Dhaal), Hoarafushi (Haa Alif), Holhudhoo (Nuun), Hondaidhoo (Haa Dhaal), Hulhudheli (Dhaal), Hulhudhoo (Siin), Hulhudhuffaaru (Raa), Huraa (Kaaf), Iguraidhoo (Raa), Ihavandhoo (Haa Alif), Innamaadhoo (Raa), Isdhoo (Laam), Kaaf, Kaashidhoo (Kaaf), Kadholhudhoo (Raa), Kaditheemu (Shaviyani), Kadoodhoo (Thaa), Kalhaidhoo (Laam), Kamadhoo (Baa), Kanduhulhudhoo (Gaaf Alif), Kedhikolhudhoo (Nuun), Kelaa (Haa Alif), Kendhoo (Baa), Keyodhoo (Vaav), Kibidhoo (Thaa), Kihaadhoo (Baa), Kinolhas (Raa), Kodey (Gaaf Alif), Kolamaafushi (Gaaf Alif), Kolhufushi (Miim), Komandoo (Shaviyani), Kuburudhoo (Haa Dhaal), Kuburudhoo (Alif Dhaal), Kudafari (Nuun), Kudahuvadhoo (Dhaal), Kudarikilu (Baa), Kulhudhuffushi (Haa Dhaal), Kumundhoo (Haa Dhaal), Kunahandhoo (Laam), Kurendhoo (Lhaviyani), Kuribi (Haa Dhaal), Laam, Landhoo (Nuun), Lhaimagu (Shaviyani), Lhaviyani, Lhohi (Nuun), Maabaidhoo (Laam), Maaeboodhoo (Dhaal), Maafaru (Nuun), Maafilaafushi (Lhaviyani), Maafushi (Kaaf), Maakandoodhoo (Shaviyani), Maakurathu (Raa), Maalhendhoo (Nuun), Maalhos (Baa), Maalhos (Alif Alif), Maamendhoo (Laam), Maamendhoo (Gaaf Alif), Maamigili (Alif Dhaal), Maarandhoo (Haa Alif), Maaugoodhoo (Shaviyani), Maavah (Laam), Maavaidhoo (Haa Dhaal), Madeveli (Gaaf Dhaal), Madifushi (Thaa), Madifushi (Miim), Maduvvari (Miim), Maduvvari (Raa), Magoodhoo (Faaf), Magoodhoo (Nuun), Mahibadhoo (Alif Dhaal), Makunudhoo (Haa Dhaal), Malé (Malé), Malé, Manadhoo (Nuun), Mandhoo (Alif Dhaal), Maradhoo (Siin), Maradhoo-Feydhoo (Siin), Maroshi (Shaviyani), Mathiveri (Alif Alif), Meedhoo (Dhaal), Meedhoo (Raa), Meedhoo (Siin), Miim, Miladhoo (Nuun), Milandhoo (Shaviyani), Mulah (Miim), Mulhadhoo (Haa Alif), Muli (Miim), Mundhoo (Laam), Muraidhoo (Haa Alif), Naalaafushi (Miim), Nadallaa (Gaaf Dhaal), Naifaru (Lhaviyani), Naivaadhoo (Haa Dhaal), Narudhoo (Shaviyani), Nellaidhoo (Haa Dhaal), Neykurendhoo (Haa Dhaal), Nilandhoo (Faaf), Nilandhoo (Gaaf Alif), Nolhivaramu (Haa Dhaal), Nolhivaranfaru (Haa Dhaal), Noomaraa (Shaviyani), Nuun, Olhuvelifushi (Lhaviyani), Omadhoo (Alif Dhaal), Omadhoo (Thaa), Raa, Raimandhoo (Miim), Rakeedhoo (Vaav), Rasdhoo (Alif Alif), Rasgetheemu (Raa), Rasmaadhoo (Raa), Rathafandhoo (Gaaf Dhaal), Ribudhoo (Dhaal), Shaviyani, Siin, Thaa, Thakandhoo (Haa Alif), Thimarafushi (Thaa), Thinadhoo (Vaav), Thinadhoo (Gaaf Dhaal), Thoddoo (Alif Alif), Thulhaadhoo (Baa), Thulusdhoo (Kaaf), Thuraakunu (Haa Alif), Ugoofaaru (Raa), Ukulhas (Alif Alif), Uligamu (Haa Alif), Utheemu (Haa Alif), Vaadhoo (Gaaf Dhaal), Vaadhoo (Raa), Vaanee (Dhaal), Vaav, Vaikaradhoo (Haa Dhaal), Vandhoo (Thaa), Vashafaru (Haa Alif), Velidhoo (Nuun), Veymandhoo (Thaa), Veyvah (Miim), Viligili (Gaaf Alif), Vilufushi (Thaa), et al.


Home