Home
Vietnam - Towns, Cities & Localities in the Database
Where a name is listed more than once, this indicates locations with the same name, or a locality plus another/other administrative or boundary areas; in these circumstances data is available for each area.


An Giang, B Rịa - Vũng Tu, Bạc Liu (ồng bằng sng Cửu Long), Bạc Liu, Bắc Giang (ng Bắc Bộ), Bắc Giang, Bắc Kạn (ng Bắc Bộ), Bắc Kạn, Bắc Ninh (ồng bằng sng Hồng), Bắc Ninh, Bắc Trung Bộ, Bến Tre (ồng bằng sng Cửu Long), Bến Tre, Bin Ha (ng Nam Bộ), Bin Sơn (Bắc Trung Bộ), Bnh ịnh, Bnh Dương, Bnh Phước, Bnh Thuận, Bun Ma Thuột (Ty Nguyn), C Mau (ồng bằng sng Cửu Long), C Mau, Cam Ranh (Duyn hải Nam Trung Bộ), Cao Bằng (ng Bắc Bộ), Cao Bằng, Cần Thơ (ồng bằng sng Cửu Long), Cần Thơ, Cẩm Phả (ng Bắc Bộ), Chu ốc (ồng bằng sng Cửu Long), Lạt (Ty Nguyn), Nẵng (Duyn hải Nam Trung Bộ), Nẵng, ồng bằng sng Cửu Long, ồng bằng sng Hồng, ồng Hới (Bắc Trung Bộ), ồng Nai, ồng Thp, ồng Xoi (ng Nam Bộ), ắk Lắk, ắk Nng, iện Bin (Ty Bắc Bộ), iện Bin, ng Bắc Bộ, ng H (Bắc Trung Bộ), ng Nam Bộ, Duyn hải Nam Trung Bộ, Gia Lai, H ng (ồng bằng sng Hồng), H Giang (ng Bắc Bộ), H Giang, H Nội (ồng bằng sng Hồng), H Nội, H Nam, H Ty, H Tinh (Bắc Trung Bộ), H Tinh, Hội An (Duyn hải Nam Trung Bộ), Hưng Yn (ồng bằng sng Hồng), Hưng Yn, Hạ Long (ng Bắc Bộ), Hải Dương (ồng bằng sng Hồng), Hải Dương, Hải Phng (ồng bằng sng Hồng), Hải Phng, Hậu Giang, Ho Chi Minh City (ng Nam Bộ), Ha Bnh (Ty Bắc Bộ), Ha Bnh, Huế (Bắc Trung Bộ), Khnh Ha, Kin Giang, Kon Tum (Ty Nguyn), Kon Tum, Lai Chu, Lm ồng, Lo Cai (ng Bắc Bộ), Lo Cai, Lạng Sơn (ng Bắc Bộ), Lạng Sơn, Long An, Long Xuyn (ồng bằng sng Cửu Long), Mỹ Tho (ồng bằng sng Cửu Long), Nam ịnh (ồng bằng sng Hồng), Nam ịnh, Nghệ An, Nha Trang (Duyn hải Nam Trung Bộ), Ninh Bnh (ồng bằng sng Hồng), Ninh Bnh, Ninh Thuận, Phư L (ồng bằng sng Hồng), Phan Rang (ng Nam Bộ), Phan Thiết (ng Nam Bộ), Ph Thọ, Ph Yn, Pleiku (Ty Nguyn), Quảng Bnh, Quảng Nam, Quảng Ngi (Duyn hải Nam Trung Bộ), Quảng Ngi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Qui Nhơn (Duyn hải Nam Trung Bộ), Rạch Gi (ồng bằng sng Cửu Long), Sa c (ồng bằng sng Cửu Long), Sơn La (Ty Bắc Bộ), Sơn La, Sc Trang (ồng bằng sng Cửu Long), Sc Trang, Son Tay (ồng bằng sng Hồng), Tam Kỳ (Duyn hải Nam Trung Bộ), Tn An (ồng bằng sng Cửu Long), Ty Bắc Bộ, Ty Nguyn, Ty Ninh (ng Nam Bộ), Ty Ninh, Thừa Thin - Huế, Thư Dầu Một (ng Nam Bộ), Thi Bnh (ồng bằng sng Hồng), Thi Bnh, Thi Nguyn (ng Bắc Bộ), Thi Nguyn, Thanh Ha (Bắc Trung Bộ), Thanh Ha, Thnh phố Hồ Ch Minh, Tiền Giang, Tr Vinh (ồng bằng sng Cửu Long), Tr Vinh, Tuy Ha (Duyn hải Nam Trung Bộ), Tuyn Quang (ng Bắc Bộ), Tuyn Quang, Ung B (ng Bắc Bộ), Vũng Tu (ng Nam Bộ), Việt Tr (ng Bắc Bộ), Vinh (Bắc Trung Bộ), Vinh Long (ồng bằng sng Cửu Long), Vinh Long, Vinh Phc, Vinh Yen (ồng bằng sng Hồng), Yn Bi (ng Bắc Bộ), Yn Bi, et al.


Home